• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

Ichthyo Trophic Voedergarnalen

€ 4,00

Witte Garnalen (Palaemon varianten)

Palaemon varians bezit een hoge tolerantie voor zoutgehalte en andere watereigenschappen. Deze garnalen, die tot 3,5 cm groot worden, kunnen in zee en zoet water leven en, indien niet gegeten, geen schade toebrengen aan het aquarium. U krijgt van ons alleen deze garnalen uit onze eigen kweek, waardoor het gevaar van infectie of parasietenoverdracht volledig is uitgesloten.