• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

Ichthyo Trophic Zeewater Copepoden

€ 2,50

Mariene Copepoden (verschillende soorten)


Dit zijn mariene roeipootkreeftjes uit de taxonomische familie Calanidae met tot nu toe enkele duizenden beschreven soorten. Ze bewonen de pelagische zone, dit betekent de open waterzone van alle oceanen van het oppervlak tot aan de Abessopelagiale diepten onder de 4.000 m. Ze vertegenwoordigen het grootste deel van het mariene zoöplankton en spelen een sleutelrol in het mariene ecosysteem. Zowel de kleinste poliepen als de grootste van alle gewervelde dieren, de blauwe vinvis, gebruiken ze als voedselbron. Calanoïde roeipootkreeftjes hebben nog een ander fundamenteel belang in de mariene voedselketens: hun larven, nauplii in groottes van 50 tot 200 µm, worden in de eerste dagen van hun leven door de larven van veel zeedieren gebruikt als de enige voedselbron.