• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

Colombo Morenicol verdovingsmiddel 20ml

€ 20,00

Colombo verdoving 20ml. Het is van belang om de gehele behandeling vlot en met een minimum aan stress uit te voeren. Neem een schone bak of emmer en vul deze met vijverwater; bepaal tijdens het vullen de hoeveelheid water. Voeg de verdovingsvloeistof toe in de benodigde hoeveelheid. Mix het water in de bak met de verdovingsvloeistof. Vang de te behandelen vis en zet deze in de bak met water en verdovingsvloeistof. Voorkom dat de vis uit de bak springt. Na enkele minuten zal de vis zijn oriëntatievermogen verliezen en steeds meer moeite krijgen rechtop te blijven. De vis is voldoende verdoofd wanneer hij stil op de hand blijft liggen wanneer u hem uit de bak pakt. Voorkom dat de vis te lang in de bak met verdovingsvloeistof blijft liggen, hij kan hierdoor zo ver verdoofd raken waardoor hij niet meer zal ontwaken! Wanneer plotselinge ademstilstand optreedt tijdens de verdoving, dient de vis direct te worden teruggezet in de vijver. Na gebruik het water met de verdovingsvloeistof afvoeren naar het riool. Indien u meer vissen heeft met open wonden of gaten kunt u de vijver als ondersteuning behandelen met Morenicol Cytofex®. Tevens kunt u de vissen voer geven met extra vitaminen, deze kunt u aan het voer toevoegen met de Morenicol Vita-spray. Tegelijkertijd is het van belang zorg te dragen voor optimale omstandigheden waaronder de vis kan genezen. Test het water en overtuig uzelf ervan dat alle waterwaarden in orde zijn. Juiste waterwaarden zijn: pH = 7-8.5, GH = 8-12°DH, KH= 6-8°DH, Ammoniak (NH3 ) en Nitriet (NO2 ) =0 mg/l, Nitraat (NO3 ) < 50 mg/l, Fosfaat (PO4 ) < 1 mg/l. Raadpleeg bij twijfel of wanneer de vissen ondanks de behandeling verder achteruit gaan, altijd een in vissen gespecialiseerde dierenarts. Specificaties EAN:8715897081743 Welk merk:Colombo Merk:Colombo type:Verdoving Inhoud:20ml.