• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

JBL BioNitratEX

€ 26,00

JBL BioNitratEX
Bio filtermateriaal t.b.v. nitraatverwijdering

  • Biologisch filtermateriaal, dat wordt afgebroken door bacteriën en tevens algenbevorderend nitraat verwijdert in zoet- of zoutwater
  • Filtermateriaal aan binnen- of buitenfilter toevoegen en pas navullen wanneer het na ca. 6 maanden door de bacteriën is afgebroken
  • De bioballen worden gekoloniseerd door de bacteriën die een dikke biofilm vormen. Onder de biofilm daalt het zuurstofgehalte zodat de daar aanwezige bacteriën de zuurstof uit het nitraat halen en het zo afbreken
  • Stabiliserend effect: bij het bacteriële afbraakproces ontstaan pH dalende zuren die door de zuurbindende mineralen in de bioballen worden gebonden teneinde het water te stabiliseren
  • Inhoud: 100 bioballen voor het afbreken van nitraat in aquaria van 200-300 liter. 1 bal : 2-3 liter water