• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

JBL NO3 Nitraat Test

€ 24,00

JBL NO3 Nitraat Test
Sneltest voor het bepalen van het nitraatgehalte in zoet- & zeewateraquaria en vijvers

  • Bepaling van de optimale nitraatwaarde voor een optimale plantengroei of het achterhalen van de mogelijke oorzaak van algen in zoet- en zoutwater
  • Laboratorium comparatorsysteem ter compensatie van de water-eigen verkleuring: Glazen cuvet met testwater vullen. Reagentia in een cuvet druppelen. Cuvetten in de houder plaatsen. Waarde op de kleurenkaart aflezen
  • Gebruik: Bij nieuwe inrichting zoetwater 1x per week. Bij nieuwe inrichting zeewater 1x per week. Ook bij problemen met groene algen
  • Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de door u gemeten waterwaarden
  • Inhoud: 1 sneltest, nitraattest NO3 voor ca. 40 metingen incl. 2 reagentia, 2 glazen cuvetten met schroefdop, spuit, doseerlepel, comparatorblok en kleurenscala. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar.