JBL Grana

€ 13,00

JBL Grana 250ml
Premium hoofdvoer in granulaatvorm voor kleine aquariumvissen

  • Volwaardige voeding en optimale groei van kleine zoetwatervissen: Grondstof besparende productie door HTST processing.
  • Voedzaam en licht verteerbaar: Ideale voedingsvoorwaarden door drijven en zinken van het granulaat voor kleine vissoorten van 3 - 15 cm grootte in alle waterlagen. Hoge acceptatiegraad door specifiek geselecteerde grondstoffen.
  • Geen watervertroebeling: Gereduceerde algengroei door afgestemd fosfaatgehalte, betere waterkwaliteit door een verbeterde vertering van het voedsel waardoor het aantal visuitwerpselen aanzienlijk gereduceerd wordt.
  • Vissen kiezen voor JBL voer: 98,5% van alle vissoorten hebben gedurende onderzoeksexpedities in zoetwater het JBL voer direct geaccepteerd. Geen gebruik van goedkoop vismeel, maar van visvlees dat overblijft bij de productie van visfilet voor mensen.
  • Inhoud: Premium hoofdvoer voor kleine aquariumvissen. Na openen nog 4 maanden houdbaar. In originele, gesloten verpakking 3 jaar houdbaar.