• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

JBL Gala

€ 11,00

JBL Gala 250ml
Premium hoofdvoer voor aquariumvissen

  • Volwaardig voer en optimale groei van tropische zoetwatervissen met garnalen en gezonde knoflook.
  • Voedzaam en licht verteerbaar: ideale voedingsvoorwaarden door verschillende vlokafmetingen voor vissoorten van 10 - 20 cm grootte in alle waterlagen.
  • Geen watervertroebeling: Gereduceerde algengroei door afgestemd fosfaatgehalte, betere waterkwaliteit door een verbeterde vertering van het voedsel waardoor het aantal visuitwerpselen aanzienlijk gereduceerd wordt.
  • Vissen kiezen voor JBL voer: 98,5% van alle vissoorten hebben gedurende onderzoeksexpedities in zoetwater het JBL voer direct geaccepteerd. Geen gebruik van goedkoop vismeel, maar van visvlees dat overblijft bij de productie van visfilet voor mensen.
  • Inhoud: Premium hoofdvoer voor aquariumvissen. In hoogwaardige verpakking, gesloten met verzegelde folie, 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.