• THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION.
  • NOT ACTIVE YET

JBL Holiday

€ 4,00

JBL Holiday
Vakantie hoofdvoer voor alle soorten aquariumvissen

  • Probleemloze verzorging van aquariumvissen gedurende uw vakantie. Voldoende voor ca. 2 weken. Vakantievoer voor tropische zoetwatervissen.
  • Voedzaam en licht verteerbaar: Ideale voedingsvoorwaarden voor ca. 25 siervissen. Het blok lost door de opname van het voer door de vissen op.
  • Geen watervertroebeling: Gereduceerde algengroei door afgestemd fosfaatgehalte, betere waterkwaliteit door een verbeterde vertering van het voedsel waardoor het aantal visuitwerpselen aanzienlijk gereduceerd wordt.
  • Vissen kiezen voor JBL voer: 98,5% van alle vissoorten hebben gedurende onderzoeksexpedities in zoetwater het JBL voer direct geaccepteerd. Geen gebruik van goedkoop vismeel, maar van visvlees dat overblijft bij de productie van visfilet voor mensen.
  • Inhoud: Vakantievoer voor aquariumvissen.